Interim Management Solution - Rozwiązania zarządcze dla branży motoryzacyjnej

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyska- nych za pośrednictwem serwisu internetowego https://interimsolution.pl (zwanego dalej: „IMS”). W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy, w jaki sposób zbieramy dane osobowe i dlaczego je zbieramy, komu możemy je udostępnić, w jaki sposób je chronimy, a także jakich wyborów możesz dokonać odnośnie swoich danych osobowych.

Jeśli akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki, to jednocześnie zgadzasz się na przetwarzanie Danych Osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Interim Management Solution Sp. Z o.o. mieszcząca się przy ul. Aleksandra Gieysztora 4/U6, w Warszawie. NIP: 9512514072, REGON: 388133708

Kontakt w sprawie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dostępny jest pod adresem rodo@interimsolution.pl.

2. Sposób gromadzenia danych

Wszelkie pochodzące od Użytkowników Serwisu Internetowego dane są przez nas gromadzone poprzez:

  1. Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika na skrzynki kontaktowe lub w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie, zapisaniem się do newslettera, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Serwisu internetowego (Podstawa prawa – uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
    a) informacje w dziennikach serwerów, takie jak zadanie strony wysłane przez Użytkownika, data i godzina wysłania żądania oraz odpowiedzi, dane urządzenia, typ i język przeglądarki, typ systemu operacyjnego;
    b) adres IP, będący niepowtarzalnym numerem przypisanym każdemu komputerowi podłączonemu do sieci Internet. Na podstawie adresu IP jest możliwe np. zidentyfikowanie kraju, z którego Użytkownik nawiązuje połączenie z siecią. Adresy IP Użytkowników korzystających z serwisu mogą być rejestrowane dla potrzeb bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych;
    c) pliki tekstowe (tzw. „cookies”, „ciasteczka”). Więcej o wykorzystywanych przez nas plikach tekstowych „cookies” przeczytasz w punkcie 3.

3. Pliki tekstowe „cookies”

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki „cookies”, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

a) Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie tworzenia statystyk i ich analizy w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics znajdziesz w tym materiale: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

b) Google AdWords

Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przy pomocy Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Działania w tym zakresie realizujemy w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych usług.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane przez Google AdWords w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords znajdziesz w tym materiale: https://policies.google.com/privacy.

c) Hotjar

Korzystamy z narzędzia Hotjar, zapewnianego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Przy pomocy narzędzia Hotjar analizujemy Twoje zachowania na naszych stronach, takie jak czas spędzany na poszczególnych stronach, przyciski, w które klikasz, linki, z których korzystasz itp. Robimy to w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji naszych stron internetowych.

Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekranu, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Gromadzone dane są anonimowe i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Więcej informacji odnajdziesz w polityce prywatności Hotjara: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Aby sprzeciwić się zbieraniu danych przez narzędzie Hotjar, udaj się na tę podstronę: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

d) Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie informacje w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych usług.

Facebook Pixel w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Gromadzone informacje są anonimowe i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

e) Linkedin

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu LinkedIn i zapewnianych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, Irlandia. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie informacje w serwisie LinkedIn. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych usług.

Wtyczka LinkedIn Tag w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Gromadzone informacje są anonimowe i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację.

Informacje na temat ochrony danych w LinkedIn znajdziesz tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Komu powierzane są dane

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.

  1. OVH.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  2. Hubspot – w celu przechowywania, przetwarzania Twoich danych i korzystania z systemu mailingowego, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

5. Jak długo dane są przechowywane

Dane są przechowywane i przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Twoje dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W każdej chwili masz możliwość dostępu i sprostowania przechowywanych danych, a także do wycofania zgody na przetwarzanie. Więcej o Twoich prawach dowiesz się w punkcie 7.

6. Bezpieczeństwo danych

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przechowujemy z należytą starannością i odpowiednio chronimy przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

7. Twoje prawa

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych

8. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności IMS spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług IMS.

1

BUDOWANIE
WIZERUNKU
DEALERA

2

GENEROWANIE
RUCHU
KLIENTÓW

3

ZAPEWNIANIE
POZYTYWNEGO
DOŚWIADCZENIA

Formularz zapytania