Interim Management Solution - Rozwiązania zarządcze dla branży motoryzacyjnej

Program Rozwojowy
ZASOBY LUDZKIE
(HR)

Silna organizacja i satysfakcja pracowników są filarami sukcesu rynkowego

ZASOBY LUDZKIE (HR)

Dynamiczna sytuacja na rynku pracy wymaga od organizacji dealerskich skutecznej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Niezwykle istotne staje się pozyskanie, utrzymanie i rozwój najlepszych na rynku specjalistów, którzy są kluczem do sukcesu firmy.

1

BUDOWANIE
WIZERUNKU
DEALERA

2

GENEROWANIE
RUCHU
KLIENTÓW

3

ZAPEWNIANIE
POZYTYWNEGO
DOŚWIADCZENIA

Program Efektywny HR

Kompleksowy program projektowania i wdrażania skutecznych rozwiązań w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach dealerskich i importerskich w branży motoryzacyjnej, stworzony na podstawie wieloletnich doświadczeń praktyków biznesowych IMS.

AUDYT HR

Przegląd procesów i narzędzi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz plan rekomendowanych działań

REKRUTACJA

Standardy i procesy pozyskiwania kandydatów z wykorzystaniem skutecznych metod i narzędzi
Znajdź Menedżera

ONBOARDING

Wprowadzanie do organizacji nowych pracowników lub wdrażanie na nowe stanowisko

OPIS STANOWISK

Wystandaryzowane opisy roli, zadań i odpowiedzialności jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi

PROFILE
KOMPETENCJI

Opis umiejętności, wiedzy i cech osobowych kluczowych dla danego stanowiska

OCENA
PRACOWNICZA

Wyznaczanie celów i wymagań, okresowa ocena efektów pracy, rozwój i motywacja pracownika

SYSTEM
WYNAGRODZEŃ

Ustalenie wysokości i składników wynagrodzenia poszczególnych kategorii stanowisk

BADANIA
SATYSFAKCJI

Badanie opinii, nastrojów i zaangażowania pracowników połączone z działaniami naprawczymi

STRATEGIA
PERSONALNA

Określenie sposobu działania, który umożliwia rozwój pracowników i nadaje firmie unikalność

OUTPLACEMENT

Program szkoleniowy dla zwalnianych pracowników przy restrukturyzacji firmy w celu wsparcia podjęcia nowej pracy

Korzyści programu

Skuteczne pozyskiwanie pracowników

DIGITALIZACJA & ONLINE SALES

Spadek rotacji
i absencji

Identyfikacja talentów w organizacji

Wzrost zaangażowania
i wydajności

Poprawa wizerunku pracodawcy

Optymalizacja kosztów personalnych

OFERTA

Poznaj pozostałe programy rozwojowe IMS

SPRZEDAŻ
SAMOCHODÓW I USŁUG

OBSŁUGA
POSPRZEDAŻNA

MARKETING
DEALERSKI

BUSINESS DEVELOPMENT
CENTER (BDC)

SPRAWOZDAWCZOŚĆ
ZARZĄDCZA

PROCESY I STANDARDY
JAKOŚCI

Formularz zapytania