Interim Management Solution - Rozwiązania zarządcze dla branży motoryzacyjnej

SKUTECZNE
ROZWIĄZANIA ZARZĄDCZE
dla branży motoryzacyjnej

Popraw wyniki swojego biznesu dzięki usługom zarządzania czasowego i zastępczego

ZARZĄDZANIE CZASOWE i ZASTĘPCZE

Biznes dealerski w profesjonalnych rękach

Realizujemy projekty zarządcze precyzyjnie dopasowane do potrzeb dealerów. Zarządzamy organizacją czasowo (wspólnie z właścicielem) lub przyjmujemy firmę w zarządzanie zastępcze (bez udziału właściciela).

ZARZĄDZANIE
CZASOWE

Usługa tymczasowego zatrudnienia menedżera do wykonania określonego zadania lub osiągnięcia ustalonego celu biznesowego (interim management)

ZARZĄDZANIE
ZASTĘPCZE

Usługa zatrudnienia doświadczonego menedżera
w celu zarządzania przedsiębiorstwem
w zastępstwie właściciela

W obu przypadkach menedżer działa wewnątrz organizacji, jest częścią wprowadzanych zmian i ponosi odpowiedzialność za osiągane wyniki. Różnica polega głównie na roli właściciela organizacji.

1

BUDOWANIE
WIZERUNKU
DEALERA

2

GENEROWANIE
RUCHU
KLIENTÓW

3

ZAPEWNIANIE
POZYTYWNEGO
DOŚWIADCZENIA

SKUTECZNOŚĆ BIZNESOWA

Działamy wewnątrz organizacji

Ponosimy odpowiedzialność za rezultaty

Mamy unikalny know-how i doświadczenie

Patrzymy kompleksowo na organizację

Zarządzanie czasowe a zarządzanie zastępcze

Zarządzanie CZASOWE

Zarządzanie ZASTĘPCZE

CEL

Wykonanie określonego zadania, projektu lub osiągnięcie ustalonego celu

Prowadzenie firmy w zastępstwie właściciela

SPOSÓB DZIAŁANIA

Menedżer działa wewnątrz organizacji

FUNKCJA WŁAŚCICIELA

Właściciel może uczestniczyć w bieżącym funkcjonowaniu firmy

Właściciel nie uczestniczy w bieżącym funkcjonowaniu firmy

WYNAGRODZENIE

Menedżer otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie oraz zmienne, zależne od wyniku firmy

Właściciel otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie oraz zmienne, zależne od wyniku firmy

CZAS TRWANIA UMOWY

Zazwyczaj do 1 do 3 lat

Czas nieokreślony

PODEJMOWANIE DECYZJI

Menedżer działa wg celów wyznaczonych przez właściciela

Menedżer wyznacza cele samodzielnie lub konsultując je z właścicielem

KORZYŚCI DEALERA

Krótkotrwałe zobowiązanie
Elastyczny czas projektu

Spokój ducha i miesięczne wynagrodzenie
Czas i energia na realizację innych planów

Firma w rękach doświadczonych menedżerów
Poprawa wyników firmy
Brak kosztów stałych zatrudnienia na etat

Główne obszary zarządzania

STRATEGIA

Tworzymy strategię w oparciu o oczekiwania właściciela i importera, potrzeby klientów oraz trendy rynkowe.

Koncentrujemy się na zyskowności operacji oraz realizacji celów sprzedażowych, udziale rynkowym i satysfakcji klienta.

BUDŻET

Wdrażamy profesjonalne budżetowanie wraz ze sprawozdawczością zarządczą bieżącego wyniku i jego prognozy w podziale na działy organizacji.

Wykorzystujemy wszystkie źródła przychodów.

Stosujemy nowoczesny model zarządzania kosztami.

ZESPOŁY

Budujemy struktury organizacyjne dostosowane do obranej strategii rozwoju.

Przygotowujemy zespoły do efektywnej realizacji celów.

Wprowadzamy systemy motywacyjne skorelowane z celami i wynikami pracowników.

PROCESY

Wdrażamy „Księgę Procedur”.

Budujemy nowoczesne modele sprzedaży we wszystkich działach organizacji.

Wprowadzamy skuteczny proces obsługi klienta.

NARZĘDZIA I RAPORTY

Budujemy struktury raportów w oparciu o wdrożone procesy i wdrażamy cyfrowe narzędzia ułatwiające zarządzanie.

Stosujemy sprawdzony zestaw wskaźników procesowych i efektywnościowych.

FINANSOWANIE

Pomagamy ustrukturyzować i pozyskać finansowanie zewnętrze.

Wspieramy przygotowanie przejęcia innej firmy lub proces efektywnej sprzedaży.

Marcin Słomkowski

Przekuwamy straty w zyski

Od ponad 20 lat znacząco podnoszę rentowność firm, w których pracuję - głównie w branży automotive w Polsce, Finlandii i krajach nadbałtyckich. Jako CEO, jak również Dyrektor Zarządzający:

Marcin Słomkowski

Managing Partner

IMS Silny Dealer (1)

Autorska koncepcja IMS, którą wykorzystujemy w prowadzonych projektach zarządczych.

DEALER
SILNY
TERAZ

REALIZACJA CELÓW

UDZIAŁ W RYNKU LOKALNYM

SATYSFAKCJA KLIENTA

SILNA MARKA

ZYSK

DEALER GOTOWY
NA WYZWANIA
PRZYSZŁOŚCI

KONSOLIDACJA RYNKU

MODEL AGENCYJNY

ELEKTROMOBILNOŚĆ

SPRZEDAŻ ONLINE

DIGITALIZACJA

SUKCESJA

NAJLEPSZY PARTNER IMPORTERA

Harmonogram współpracy

ANALIZA

Przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem:

 • Pozycji rynkowej i potencjału
 • Przychodów i kosztów
 • Budżetu
 • Struktury organizacyjnej
 • Procesów i procedur
RAPORT

Przygotowanie raportu o aktualnym stanie przedsiębiorstwa:

 • Szczegółowe rekomendacje biznesowo-procesowe
 • Rekomendacje dla narzędzi wspierających zarządzanie
 • Rekomendacje sposobów raportowania
PLAN

Ustalanie zakresu zmian i przygotowanie szczegółowego planu wdrożenia

 • Określenie zakresu zmian
 • Ustalenie harmonogramu prac
 • Wybór formy współpracy
 • Podpisanie umowy
START

Operacyjne rozpoczęcie procesu zarządzania zastępczego:

 • Wdrożenie planu
 • Kontrola postępów
 • Bieżące raportowanie do właściciela

Harmonogram współpracy

ANALIZA

Przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem:

 • Pozycji rynkowej i potencjału
 • Przychodów i kosztów
 • Budżetu
 • Struktury organizacyjnej
 • Procesów i procedur
RAPORT

Przygotowanie raportu o aktualnym stanie przedsiębiorstwa:

 • Szczegółowe rekomendacje biznesowo-procesowe
 • Rekomendacje dla narzędzi wspierających zarządzanie
 • Rekomendacje sposobów raportowania
PLAN

Ustalanie zakresu zmian i przygotowanie szczegółowego planu wdrożenia

 • Określenie zakresu zmian
 • Ustalenie harmonogramu prac
 • Wybór formy współpracy
 • Podpisanie umowy
WDROŻENIE

Operacyjne rozpoczęcie procesu zarządzania zastępczego:

 • Wdrożenie planu
 • Kontrola postępów
 • Bieżące raportowanie do właściciela

OFERTA

Poznaj pozostałe obszary współpracy

ZARZĄDZANIE
ORGANIZACJĄ

PROGRAMY ROZWOJOWE
I WDROŻENIOWE

BUDOWA
GRUP DEALERSKICH

PROGRAMY
SUKCESYJNE

PLATFORMA
"ZNAJDŹ MENEDŻERA"

BUSINESS DRIVE
SOLUTION

Formularz zapytania