Interim Management Solution - Rozwiązania zarządcze dla branży motoryzacyjnej

Program Rozwojowy
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
ZARZĄDCZA

Aktywne zarządzanie nie tylko przychodem, ale również kosztami ma kluczowy wpływ na rentowność firmy

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZARZĄDCZA

Skuteczne zarządzanie finansami salonu i serwisu wpływa nie tylko na rentowność i stabilność organizacji dealerskiej, ale również umożliwia długofalowy rozwój firmy, jej ekspansję i poprawę konkurencyjności rynkowej.

ZARZĄDZANIE
FINANSAMI

POPRAWA
RENTOWNOŚCI

ROZWÓJ
FIRMY

1

BUDOWANIE
WIZERUNKU
DEALERA

2

GENEROWANIE
RUCHU
KLIENTÓW

3

ZAPEWNIANIE
POZYTYWNEGO
DOŚWIADCZENIA

Program Sprawozdawczość Zarządcza

Oferta IMS obejmuje szeroki zakres usług związanych z controllingiem, raportowaniem finansowym oraz zarządzaniem kosztami i cashflow, które wspierają dealerów w aktywnym kształtowaniu wyniku finansowego swojej organizacji.

WSKAŹNIKI FINANSOWE

Definicja kluczowych wskaźników pozwalających na analizę rentowności, płynności, zadłużenia i efektywności operacyjnej.

RAPORTY FINANSOWE

Pełna analiza wyników finansowych, wydatków i inwestycji, umożliwiająca lesze zrozumienie biznesu i identyfikację obszarów poprawy rentowności

ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA

Zestawienia bilansowe i rachunkowe oraz raportowanie wyników w podziale na miejsce powstawania kosztów w organizacji

BUDŻET FIRMY

Sporządzenie planów finansowych na przyszły okres w podziale na poszczególne działy organizacji, które stają się podstawą do wyznaczania celów firmowych

PROGNOZOWANIE

Comiesięczny monitoring realizacji budżetu i szacowanie rocznego wyniku firmy na podstawie danych historycznych i przewidywanych przyszłych zdarzeń

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

Optymalizacja przepływów finansowych, prognoza wpływów i wydatków oraz aktywne zarządzanie płynnością firny

Korzyści programu

Zrozumienie sytuacji
finansowej firmy

DIGITALIZACJA & ONLINE SALES

Optymalizacja
kosztów

Wzrost
rentowności

Efektywne
zarządzanie cashflow

Realistyczne plany
finansowe

Wzrost świadomości
finansowej pracowników

OFERTA

Poznaj pozostałe programy rozwojowe IMS

SPRZEDAŻ
SAMOCHODÓW I USŁUG

OBSŁUGA
POSPRZEDAŻNA

MARKETING
DEALERSKI

BUSINESS DEVELOPMENT
CENTER (BDC)

ZASOBY
LUDZKIE (HR)

PROCESY I STANDARDY
JAKOŚCI

Formularz zapytania