Interim Management Solution - Rozwiązania zarządcze dla branży motoryzacyjnej

Program Rozwojowy
OBSŁUGA
POSPRZEDAŻNA

Skuteczna obsługa posprzedażna
jest warunkiem koniecznym długofalowego sukcesu dealera.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Długofalowy sukces dealera zależy w dużej mierze od skutecznego zarządzania obsługą posprzedażną. Odgrywa ona kluczową rolę w budowaniu relacji z klientami i ich lojalności, a jednocześnie stanowi ważne źródło przychodów i zysków oraz podstawę funkcjonowania dealera w okresie licznych wyzwań dot. sprzedaży samochodów.

Serwis
mechaniczny

Sprzedaż
części zamiennych

Blacharnio-
lakiernia

Program Silny Dealer
dla obsługi posprzedażnej

Autorska koncepcja zarządzania obsługą posprzedażną z uwzględnieniem perspektywy dealera i klienta, której celem jest zapewnienie skutecznego funkcjonowania serwisu, zadowolenia klientów i rentowności biznesu.

OBSŁUGA
KLIENTA

Zapewnienie satysfakcji klienta poprzez pełną koncentrację na jego potrzebach, dostępność dealera i profesjonalizm

JAKOŚĆ
USŁUG

Wdrożenie standardów jakości, ich kontrola i aktualizacja na podstawie feedbacku klienta i trendów rynkowych

ZARZĄDZANIE
WARSZTATEM

Maksymalizacja efektywności i produktywności poprzez optymalizację procesów, harmonogramu i czasu pracy

GOSPODARKA
MAGAZYNOWA

Utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów i zapewnienie właściwego składowania

SPRZEDAŻ
DOSPRZEDAŻ

Sprzedaż hurtowa części zamiennych, dosprzedaż części i usług podczas wizyty serwisowej, sklep online

MARKETING
CRM

Budowanie wizerunku ASO i generowanie ruchu w serwisie poprzez marketing i aktywizację bazy klientów

ZARZĄDZANIE
ZESPOŁEM

Rekrutacja talentów, szkolenia i motywacja poprzez pracę z budżetem i celami

RAPORTOWANIE
WYNIKÓW

Określenie kluczowych wskaźników procesowych i wydajnościowych oraz bieżący monitoring

OFERTA

Poznaj pozostałe programy rozwojowe IMS

SPRZEDAŻ
SAMOCHODÓW I USŁUG

OBSŁUGA
POSPRZEDAŻNA

MARKETING
DEALERSKI

BUSINESS DEVELOPMENT
CENTER (BDC)

SPRAWOZDAWCZOŚĆ
ZARZĄDCZA

ZASOBY
LUDZKIE (HR)

PROCESY I STANDARDY
JAKOŚCI

Formularz zapytania