Interim Management Solution - Rozwiązania zarządcze dla branży motoryzacyjnej

Program Rozwojowy
BDC - BUSINESS DEVELOPMENT CENTER

Poprawa efektywności sprzedaży
i doświadczenia klienta

BUSINESS DEVELOPMENT CENTER (BDC)

Skuteczna komunikacja z klientami to jeden z kluczowych aspektów rozwoju organizacji dealerskiej, który dotyczy zarówno obsługi ruchu przychodzącego, jak i aktywnej komunikacji wychodzącej.

KONTAKT
PRZYCHODZĄCY

telefon

sms

formularze
kontaktowe

komunikatory

chat

salon

BDC

KONTAKT
WYCHODZĄCY

kwalifikacja
leadów

marketing
do bazy
klientów

działania
F&I

trade-in

ponowna
sprzedaż

1

BUDOWANIE
WIZERUNKU
DEALERA

2

GENEROWANIE
RUCHU
KLIENTÓW

3

ZAPEWNIANIE
POZYTYWNEGO
DOŚWIADCZENIA

Program BDC Przyszłości

Autorski program IMS, który wspiera wdrożenie i zarządzanie BDC w salonach i serwisach motoryzacyjnych.
Modelujemy proces obsługi klienta z uwzględnieniem celów biznesowych dealera i standardów importera. Dobieramy skuteczne narzędzia informatyczne oraz wdrażamy przejrzyste raportowanie. Wspieramy rekrutację menedżerów i agentów oraz ich szkolenie i rozwój.

Etapy wdrożenia

Audyt i rekomendacje
 • Procesy sprzedażowe i obsługowe
 • Punkty kontaktu z klientem (telefon, mail, chat, formularze, systemy importera)
 •  Kompetencje i predyspozycje pracowników
 • Systemy informatyczne i telekomunikacyjne
 • Bazy klientów i prospektów
 • Cele i priorytety organizacji
Szczegółowy plan wdrożenia
 • Docelowa mapa procesów
 • Wymagane zasoby ludzkie
 • Model cyklu życia klienta
 • Harmonogram i etapy uruchomienia
 • Rekomendowane narzędzia informatyczne i telekomunikacyjne
 • Plan szkoleń i komunikacji wewnętrznej
 • Raportowanie i metody pomiaru wyniku KPI
Proces wdrożenia
 • Rekrutacje pracowników i menedżera BDC
 • Wdrożenia systemu Call Center, centralki telefonicznej i aplikacji mobilnych
 • Szkolenia procesowe i produktowe
 • Komunikacja zmiany w organizacji
 • Przełączenie i uruchomienie nowych procesów sprzedażowych i obsługowych
Zarządzanie BDC
 • Miesięczna ocena efektywności procesów
 • Raportowanie wyników
 • Zarządzanie hybrydowe menedżera BDC
 • Cykliczne szkolenia menedżerskie i pracownicze
 • Ocena pracowników i rekomendacje kadrowe
 • Rekrutacja i szkolenia wstępne nowych pracowników
 • Opiniowanie w nowych projektach rozwoju sprzedaży i obsługi

Korzyści programu

Skuteczny proces
obsługi klienta

DIGITALIZACJA & ONLINE SALES

Wzrost konwersji
w lejku sprzedażowym

Budowanie relacji
z klientem i lojalności

Poprawa wydajności
i dochodowości

Dosprzedaż produktów
i usług

Precyzyjne
raportowanie

OFERTA

Poznaj pozostałe programy rozwojowe IMS

SPRZEDAŻ
SAMOCHODÓW I USŁUG

OBSŁUGA
POSPRZEDAŻNA

MARKETING
DEALERSKI

SPRAWOZDAWCZOŚĆ
ZARZĄDCZA

ZASOBY
LUDZKIE (HR)

PROCESY I STANDARDY
JAKOŚCI

Formularz zapytania