Interim Management Solution - Rozwiązania zarządcze dla branży motoryzacyjnej

Jedyny
taki zespół
w Polsce​

Jesteśmy zespołem ekspertów łączącym perspektywę dealera i importera. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej we wszystkich obszarach i na wszystkich etapach działalności.

Jedyny
taki zespół
w Polsce​

Jesteśmy zespołem ekspertów łączącym perspektywę dealera i importera. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej we wszystkich obszarach i na wszystkich etapach działalności.

EKSPERCI IMS

Naszym celem jest być najbardziej zaufanym partnerem biznesowym dla dealerów i importerów w branży motoryzacyjnej w Polsce.

DOŚWIADCZENIE

Działamy w branży motoryzacyjnej od ponad 30 lat. Naszą ambicją jest przenieść ją na jeszcze wyższy poziom.

PROFESJONALIZM

Dostarczamy naszym klientom najwyższą jakość i unikalny zakres usług na każdym etapie współpracy.

SKUTECZNOŚĆ

Poprawiamy wyniki organizacji w oparciu o udokumentowane doświadczenie i sukcesy kadry IMS.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pracując wewnątrz organizacji ponosimy odpowiedzialność za rezultaty naszych działań.

EKSPERCI IMS

IMS to wysokiej klasy menedżerowie z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Wiedzę i umiejętności zdobywali na wszystkich etapach dystrybucji i sprzedaży samochodów, sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeń oraz obsługi posprzedażnej. Wspólnie tworzymy unikatowy zbiór kompetencji, który umożliwia dostarczanie kompleksowego zakresu usług dla pojedynczych dealerów, grup dealerskich i importerów.

 • Marcin Słomkowski

  Partner Zarządzający

  Wysokiej klasy menedżer i strateg biznesowy. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu dużymi spółkami z kapitałem zagranicznym, rozwijaniu i restrukturyzacji biznesu, działaniach optymalizacyjnych i zarządzaniu zmianą.

  Sprawowane funkcje obejmują obszary: zarządzanie przedsiębiorstwem, kreowanie nowych źródeł przychodów, rozwój strategicznych przedsiębiorstwa, sprzedaż B2B, B2C, CRM, strategie omnichannel, optymalizacja procesów sprzedażowych oraz posprzedażowych (usługi serwisowe), przejecie przedsiębiorstwa, integracja przedsiębiorstw, prowadzenie procesów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem biznesowym.

  Posiada całościowe spojrzenie na firmę ze wszystkimi aspektami jej działalności. Silnie zorientowany na rezultat na poziomie strategicznym i operacyjnym. Specjalizuje się w branży motoryzacyjnej w sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz w części posprzedażowej (serwis).

 • Sebastian Domeracki

  Partner Zarządzający

  Wysoko wykwalifikowany menedżer z blisko 25-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej w obszarze sprzedaży, marketingu, rozwoju biznesu i restrukturyzacji. Zarządzał strukturą dystrybucji i serwisu uznanej marki motoryzacyjnej, wprowadzał od podstaw na rynek polski markę premium, rozwijając organizację sprzedaży, marketingu, sieci dealerskiej, produktu oraz strategii biznesowej marki.

  Specjalizuje się również w zarządzaniu zmianą, strategii, pracy z budżetem i wynikiem finansowym, oraz zarządzaniu zespołami. Współpracował z instytucjami finansowym i ubezpieczeniowymi przy wprowadzaniu produktów i realizacji celów. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania jakością w punkcie dealerskim.

 • Maciej Sip

  Partner Zarządzający

  Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze marketingu i sprzedaży.
  Zarządzał wiodącymi markami w branży motoryzacyjnej i FMCG w wymiarze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

  Specjalizuje się budowaniu strategii marek i przedsiębiorstw oraz formułowaniu skutecznych planów działań prowadzących do zwiększenia sprzedaży, poprawy zyskowności, a jednocześnie wzrostu satysfakcji i lojalności klientów. Wdraża sprawdzone autorskie rozwiązania dot. analizy grupy docelowej, oferty, planu marketingowego, ścieżki klienta, CRM, lejka sprzedażowego i konwersji na sprzedaż, obsługi posprzedażowej i ponownego zakupu. Określa procesy, narzędzia i strukturę organizacyjną działów marketingu i CRM. Rozwija kompetencje pracowników. Działa strategicznie i operacyjnie. Ustawia właściwy kierunek rozwoju firm o różnych wielkościach i na różnych etapach ich funkcjonowania.

  Wybrany Dyrektorem Marketingu roku 2019 w branży motoryzacyjnej w Polsce

 • Bogusław Głód

  Partner

  Menedżer od 30 lat związany branżą motoryzacyjną.

  Doświadczenie zdobywał na wielu szczeblach obszarów sprzedaży, marketingu i obsługi posprzedażnej.

  Zarządzał organizacjami importerskimi w Polsce i na rynkach europejskich. Pracując w europejskiej centrali producenta kierował projektami międzynarodowymi.

  Jego obszary kompetencji to restrukturyzacja i tworzenie organizacji od podstaw, zarządzanie zmianą, tworzenie krótko i długoterminowej strategii firmy, budowa i nadzór nad realizują budżetu, definiowanie strategii cenowej, planowanie i realizacja sprzedaży B2B i kanału detalicznego, zarządzanie obsługą posprzedażną.

  Motto, którym się kieruje, to słowa Henry Forda „ If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got.”

zespol 1

Marcin
Słomkowski

Partner Zarządzający

Wysokiej klasy menedżer i strateg biznesowy. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu dużymi spółkami z kapitałem zagranicznym, rozwijaniu i restrukturyzacji biznesu, działaniach optymalizacyjnych i zarządzaniu zmianą.

Sprawowane funkcje obejmują obszary: zarządzanie przedsiębiorstwem, kreowanie nowych źródeł przychodów, rozwój strategicznych przedsiębiorstwa, sprzedaż B2B, B2C, CRM, strategie omnichannel, optymalizacja procesów sprzedażowych oraz posprzedażowych (usługi serwisowe), przejecie przedsiębiorstwa, integracja przedsiębiorstw, prowadzenie procesów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem biznesowym.

Posiada całościowe spojrzenie na firmę ze wszystkimi aspektami jej działalności. Silnie zorientowany na rezultat na poziomie strategicznym i operacyjnym. Specjalizuje się w branży motoryzacyjnej w sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz w części posprzedażowej (serwis).

sebastian domeracki 1 1

Sebastian
Domeracki

Partner Zarządzający

Wysoko wykwalifikowany menedżer z blisko 25-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej w obszarze sprzedaży, marketingu, rozwoju biznesu i restrukturyzacji. Zarządzał strukturą dystrybucji i serwisu uznanej marki motoryzacyjnej, wprowadzał od podstaw na rynek polski markę premium, rozwijając organizację sprzedaży, marketingu, sieci dealerskiej, produktu oraz strategii biznesowej marki.

Specjalizuje się również w zarządzaniu zmianą, strategii, pracy z budżetem i wynikiem finansowym, oraz zarządzaniu zespołami. Współpracował z instytucjami finansowym i ubezpieczeniowymi przy wprowadzaniu produktów i realizacji celów. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania jakością w punkcie dealerskim.

Maciej Sip

Maciej
Sip

Partner Zarządzający

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze marketingu i sprzedaży.
Zarządzał wiodącymi markami w branży motoryzacyjnej i FMCG w wymiarze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Specjalizuje się budowaniu strategii marek i przedsiębiorstw oraz formułowaniu skutecznych planów działań prowadzących do zwiększenia sprzedaży, poprawy zyskowności, a jednocześnie wzrostu satysfakcji i lojalności klientów. Wdraża sprawdzone autorskie rozwiązania dot. analizy grupy docelowej, oferty, planu marketingowego, ścieżki klienta, CRM, lejka sprzedażowego i konwersji na sprzedaż, obsługi posprzedażowej i ponownego zakupu. Określa procesy, narzędzia i strukturę organizacyjną działów marketingu i CRM. Rozwija kompetencje pracowników. Działa strategicznie i operacyjnie. Ustawia właściwy kierunek rozwoju firm o różnych wielkościach i na różnych etapach ich funkcjonowania.

Wybrany Dyrektorem Marketingu roku 2019 w branży motoryzacyjnej w Polsce

Bogusław Głód

Bogusław
Głód

Partner

Menedżer od 30 lat związany branżą motoryzacyjną.

Doświadczenie zdobywał na wielu szczeblach obszarów sprzedaży, marketingu i obsługi posprzedażnej.

Zarządzał organizacjami importerskimi w Polsce i na rynkach europejskich. Pracując w europejskiej centrali producenta kierował projektami międzynarodowymi.

Jego obszary kompetencji to restrukturyzacja i tworzenie organizacji od podstaw, zarządzanie zmianą, tworzenie krótko i długoterminowej strategii firmy, budowa i nadzór nad realizują budżetu, definiowanie strategii cenowej, planowanie i realizacja sprzedaży B2B i kanału detalicznego, zarządzanie obsługą posprzedażną.

Motto, którym się kieruje, to słowa Henry Forda „ If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got.”

 • Anna Karnicka

  Partner (Procesy, Standardy, Jakość)

  Charyzmatyczna menedżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Ekspertka w obszarze optymalizacji procesów biznesowych.

  Wprowadza w organizacjach zmiany, które przekładają się na wzrost efektywności, redukcję kosztów i poprawę ogólnej wydajności firmy.

  Priorytetowo traktuje jakość obsługi klienta. Specjalizuje się w szkoleniach jakościowych opartych na partnerskiej relacji z klientem.

  Zespoły, z którymi pracuje, są w stanie dostarczać najwyższy poziom satysfakcji i najlepsze wyniki wskaźników jakościowych. Jej pasją jest zarządzanie ludźmi. Ma bogate doświadczenie w budowie i rozwoju skutecznych zespołów, Posiada wyjątkowe umiejętności interpersonalne, pozwalające na skuteczne zarządzanie różnorodnością i wykorzystywanie potencjału każdego pracownika.

 • Hanna Grochowska

  Partner (HR)

  Menedżer, strateg i partner biznesowy z obszaru HR z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w małych, średnich i dużych organizacjach z branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, IT i usługowej.

  Z sukcesami pozyskuje talenty do firm, a także wspiera rozbudowę struktur i restrukturyzacje w obszarze zatrudnienia. Prowadzi rekrutacje na stanowiska menedżerskie i operacyjne. Doradza zarządom i prowadzi konsultacje z menedżerami w obszarze zasobów ludzkich.

  Od lat skutecznie wdraża rozwiązania z obszaru HR ukierunkowane na optymalizację zatrudnienia, rozwój pracowników i organizacji, m. in.: audyt HR, programy onboardingowe, opisy stanowisk pracy, profile kompetencyjne, matryce kompetencji, diagnoza potencjału i nowoczesne oceny pracowników, projektowanie ścieżek kariery, budowanie systemów motywacyjnych, badanie zaangażowania i satysfakcji z pracy, strategia personalna, a także outplacement.

 • Agata Tarasiewicz-Miros

  Partner (Kontroling)

  Ekspertka w dziedzinie kontrolingu, raportowania finansowego i sprawozdawczości zarządczej. Wdraża kompleksowe, sprawdzone rozwiązania z obszaru budżetu firmy, prognozowania i bieżącego zarządzania wynikiem finansowym.

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w polskich i międzynarodowych organizacjach w branży motoryzacyjnej, bankowej i elektronicznej.

 • Marcin Dobraszkiewicz

  Partner (Finanse)

  Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie transakcji finansowych, fuzji i przejęć, finasowania projektów, rynku kapitałowym i dłużnym.

  Niezależny doradca w obszarze finansów przedsiębiorstw.

anna karnicka ims 2 (1)

Anna
Karnicka

Partner (Jakość)

Charyzmatyczna menedżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Ekspertka w obszarze optymalizacji procesów biznesowych.

Wprowadza w organizacjach zmiany, które przekładają się na wzrost efektywności, redukcję kosztów i poprawę ogólnej wydajności firmy.

Priorytetowo traktuje jakość obsługi klienta. Specjalizuje się w szkoleniach jakościowych opartych na partnerskiej relacji z klientem.

Zespoły, z którymi pracuje, są w stanie dostarczać najwyższy poziom satysfakcji i najlepsze wyniki wskaźników jakościowych.

Jej pasją jest zarządzanie ludźmi. Ma bogate doświadczenie w budowie i rozwoju skutecznych zespołów.

Posiada wyjątkowe umiejętności interpersonalne, pozwalające na skuteczne zarządzanie różnorodnością i wykorzystywanie potencjału każdego pracownika.

Hanna Grochowska IMS (1)

Hanna
Grochowska

Partner (HR)

Menedżer, strateg i partner biznesowy z obszaru HR z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w małych, średnich i dużych organizacjach, zarówno w polskich, jak i w międzynarodowych korporacjach z branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, IT i usługowej.

Z sukcesami pozyskuje talenty do firm, a także wspiera rozbudowy struktur i restrukturyzacje w obszarze zatrudnienia. Prowadzi rekrutacje pracowników na kluczowe stanowiska, jak i na stanowiska operacyjne. Doradza zarządom i prowadzi konsultacje z menedżerami w obszarze rozwoju zasobów ludzkich.

Od lat skutecznie wdraża rozwiązania z obszaru HR ukierunkowane na optymalizację zatrudnienia, rozwój pracowników i organizacji, w tym m. in: audyt HR, programy onboardingowe, opisy stanowisk pracy, profile kompetencyjne, matryce kompetencji, diagnoza potencjału i nowoczesne oceny pracowników, projektowanie ścieżek kariery, budowanie systemów motywacyjnych (płacowych i pozapłacowych), badanie zaangażowania i satysfakcji z pracy, stworzenie strategii personalnej, a także outplacement.

Agata (1)

Agata
Tarasiewicz-Miros

Partner (Kontroling)

Ekspertka w dziedzinie kontrolingu, raportowania finansowego i sprawozdawczości zarządczej. Wdraża kompleksowe, sprawdzone rozwiązania z obszaru budżetu firmy, prognozowania i bieżącego zarządzania wynikiem finansowym.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w polskich i międzynarodowych organizacjach w branży motoryzacyjnej, bankowej i elektronicznej.

Marcin Dobraszewicz (1)

Marcin
Dobraszkiewicz

Partner (Finanse)

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie transakcji finansowych, fuzji i przejęć, finasowania projektów, rynku kapitałowym i dłużnym.

Niezależny doradca w obszarze finansów przedsiębiorstw.

 • Hanna Grochowska

  Partner (HR)

  Menedżer, strateg i partner biznesowy z obszaru HR z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w małych, średnich i dużych organizacjach, zarówno w polskich, jak i w międzynarodowych korporacjach z branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, IT i usługowej.

  Z sukcesami pozyskuje talenty do firm, a także wspiera rozbudowy struktur i restrukturyzacje w obszarze zatrudnienia. Prowadzi rekrutacje pracowników na kluczowe stanowiska, jak i na stanowiska operacyjne. Doradza zarządom i prowadzi konsultacje z menedżerami w obszarze rozwoju zasobów ludzkich.

  Od lat skutecznie wdraża rozwiązania z obszaru HR ukierunkowane na optymalizację zatrudnienia, rozwój pracowników i organizacji, w tym m. in: audyt HR, programy onboardingowe, opisy stanowisk pracy, profile kompetencyjne, matryce kompetencji, diagnoza potencjału i nowoczesne oceny pracowników, projektowanie ścieżek kariery, budowanie systemów motywacyjnych (płacowych i pozapłacowych), badanie zaangażowania i satysfakcji z pracy, stworzenie strategii personalnej, a także outplacement.

 • Agata Tarasiewicz-Miros

  Partner (Kontroling)

  Ekspertka w dziedzinie kontrolingu, raportowania finansowego i sprawozdawczości zarządczej. Wdraża kompleksowe, sprawdzone rozwiązania z obszaru budżetu firmy, prognozowania i bieżącego zarządzania wynikiem finansowym.

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w polskich i międzynarodowych organizacjach w branży motoryzacyjnej, bankowej i elektronicznej.

 • Marcin Dobraszkiewicz

  Partner (Finanse)

  Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie transakcji finansowych, fuzji i przejęć, finasowania projektów, rynku kapitałowym i dłużnym.

  Niezależny doradca w obszarze finansów przedsiębiorstw.

Hanna Grochowska IMS (1)

Hanna
Grochowska

Partner (HR)

Menedżer, strateg i partner biznesowy z obszaru HR z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w małych, średnich i dużych organizacjach, zarówno w polskich, jak i w międzynarodowych korporacjach z branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, IT i usługowej.

Z sukcesami pozyskuje talenty do firm, a także wspiera rozbudowy struktur i restrukturyzacje w obszarze zatrudnienia. Prowadzi rekrutacje pracowników na kluczowe stanowiska, jak i na stanowiska operacyjne. Doradza zarządom i prowadzi konsultacje z menedżerami w obszarze rozwoju zasobów ludzkich.

Od lat skutecznie wdraża rozwiązania z obszaru HR ukierunkowane na optymalizację zatrudnienia, rozwój pracowników i organizacji, w tym m. in: audyt HR, programy onboardingowe, opisy stanowisk pracy, profile kompetencyjne, matryce kompetencji, diagnoza potencjału i nowoczesne oceny pracowników, projektowanie ścieżek kariery, budowanie systemów motywacyjnych (płacowych i pozapłacowych), badanie zaangażowania i satysfakcji z pracy, stworzenie strategii personalnej, a także outplacement.

Agata (1)

Agata
Tarasiewicz-Miros

Partner (Kontroling)

Ekspertka w dziedzinie kontrolingu, raportowania finansowego i sprawozdawczości zarządczej. Wdraża kompleksowe, sprawdzone rozwiązania z obszaru budżetu firmy, prognozowania i bieżącego zarządzania wynikiem finansowym.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w polskich i międzynarodowych organizacjach w branży motoryzacyjnej, bankowej i elektronicznej.

Marcin Dobraszewicz (1)

Marcin
Dobraszkiewicz

Partner (Finanse)

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie transakcji finansowych, fuzji i przejęć, finasowania projektów, rynku kapitałowym i dłużnym.

Niezależny doradca w obszarze finansów przedsiębiorstw.

 • Arkadiusz Ferdynand​

  Partner (Wdrożenia)

  Konsultant, wdrożeniowiec, master coach i trener, z pasji i wykształcenia. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w motywowaniu, podnoszeniu efektywności zespołów sprzedażowych, zwiększania satysfakcji klienta oraz skuteczności zarządzania, potwierdzone rezultatami.

  Wdrażał strategię firmy w obszarze sprzedaży, CRM, optymalizacji procesów sprzedażowych i posprzedażowych. Motywuje, monitoruje i rozwija niezbędne kompetencje na każdym poziomie zarządzania. Specjalizuje się w branży motoryzacyjnej i finansowej.

  Silnie zorientowany na osiąganie celów biznesowych i wdrażanie praktycznych rozwiązań. Od 2007 roku prowadzi firmę i sprzedaje własne usługi, z sukcesem.

 • Joanna Bystrzanowska

  Konsultant

  Kilkanaście lat doświadczenia w Marketingu i Sprzedaży.

  Specjalizuje się w Digital Marketingu, Social Mediach i Content Marketingu.

  Doświadczenie zdobywała w małych firmach i dużych korporacjach, agencji PR oraz pracując od wielu lat jako freelancer.

Arkadiusz Ferdynand (1)

Arkadiusz
Ferdynand

Partner (Wdrożenia)

Konsultant, wdrożeniowiec, master coach i trener, z pasji i wykształcenia. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w motywowaniu, podnoszeniu efektywności zespołów sprzedażowych, zwiększania satysfakcji klienta oraz skuteczności zarządzania, potwierdzone rezultatami.

Wdrażał strategię firmy w obszarze sprzedaży, CRM, optymalizacji procesów sprzedażowych i posprzedażowych. Motywuje, monitoruje i rozwija niezbędne kompetencje na każdym poziomie zarządzania. Specjalizuje się w branży motoryzacyjnej i finansowej.

Silnie zorientowany na osiąganie celów biznesowych i wdrażanie praktycznych rozwiązań. Od 2007 roku prowadzi firmę i sprzedaje własne usługi, z sukcesem.

Joanna Bystrzanowska (1)

Joanna
Bystrzanowska

Konsultant

Kilkanaście lat doświadczenia w Marketingu i Sprzedaży.

Specjalizuje się w Digital Marketingu, Social Mediach i Content Marketingu.

Doświadczenie zdobywała w małych firmach i dużych korporacjach, agencji PR oraz pracując od wielu lat jako freelancer.

KLIENCI

Wiodące marki rynku motoryzacyjnego

Współpracujemy z importerami, grupami dealerskimi i pojedynczymi dealerami, a także z partnerami merytorycznymi specjalizującymi się w branży motoryzacyjnej.

Formularz zapytania