Interim Management Solution - Rozwiązania zarządcze dla branży motoryzacyjnej

Jakie są korzyści z zarządzania projektami?

Umiejętne zarządzanie projektami przynosi organizacji wiele korzyści. Jednakże nie każda firma przygląda się temu zagadnieniu z należytą starannością. Bardzo często brakuje w tym zakresie kompetencji, zasoby ludzkie są niewystarczające, a project management nie jest żadnym priorytetem. Nie do końca jest to słuszne podejście. Korzystanie z...

Dealer Przyszłości

Nowo powstały oddział lub połączone organizacje wymagają profesjonalnego zarządzania od samego początku ich istnienia. Menedżerowie IMS zarządzają zmianą z wykorzystaniem autorskiej koncepcji Dealer Przyszłości.

STRATEGIA

LUDZIE

PROCESY

NARZĘDZIA

PROCESY

NARZĘDZIA

FINANSE

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

Jakie są korzyści z zarządzania projektami?

Umiejętne zarządzanie projektami przynosi organizacji wiele korzyści. Jednakże nie każda firma przygląda się temu zagadnieniu z należytą starannością. Bardzo często brakuje w tym zakresie kompetencji, zasoby ludzkie są niewystarczające, a project management nie jest żadnym priorytetem.

Nie do końca jest to słuszne podejście. Korzystanie z dobrodziejstw metodyk zarządzania projektami nie jest zarezerwowane tylko dla dedykowanych zespołów projektowych czy project managerów. Wystarczy wykorzystać podstawowe umiejętności, aby przynieść spore korzyści zespołowi i organizacji.

Nowoczesne zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami wspiera członków zespołu w planowaniu, organizowaniu i śledzeniu postępów poszczególnych zadań w ramach projektu. Projekt to natomiast czynności niezbędne do osiągnięcia określonego celu w założonym czasie.

Projekty umożliwiają wdrażanie zmian w organizacji. Ich założeniem jest przeniesienie organizacji z jednego stanu (aktualnego) do drugiego (przyszłego). Projekty pozwalają również na tworzenie wartości biznesu, a więc uzyskanie jakiegokolwiek materialnego bądź niematerialnego zwrotu z inwestycji.

Istnieją 4 główne kategorie projektów:

 • regulacyjne, prawne i społeczne
 • implementujące zmianę biznesową lub nową strategię
 • tworzące lub usprawniające procesy, produkty i usługi
 • mające na celu zaspokojenie potrzeb interesariuszy

Metodologia zarządzania projektami

Zarządzanie projektami to niełatwe zadanie, dlatego wykształciło się kilka podejść. Każde z nich sprawdza się w przypadku innych projektów, ale wszystkie pozwalają na śledzenie zadań i terminowe realizowanie założeń.

 • Model kaskadowy. W tradycyjnym podejściu do zarządzania projektami wszystkie zadania planowane są jeszcze przed rozpoczęciem projektu i wykonywane jedno po drugim. Stosowanie tej metody jest najbardziej skuteczne w projektach, w których zakres i założenia są stałe i nie zachodzi potrzeba ich dostosowywania w trakcie trwania projektu.
 • Zwinne zarządzanie projektami. Czyli Metodyka Agile, popularna wśród zespołów informatycznych, produktowych i inżynieryjnych, gdzie elastyczność jest kluczem do sukcesu. Agile zakłada podejście iteracyjne i stopniowe planowanie oraz rozwój.
 • Metodyka PRINCE2. Oznacza „projekty w sterowanym środowisku”. W praktyce metodykę tę cechuje procesowe podejście, umożliwiające łatwe dostosowanie zarządzania do różnych projektów. PRINCE2 obejmuje 7 zasad, których potrzebuje każdy projekt: ciągła zasadność biznesowa, nauka na bazie doświadczeń, określone role i obowiązki, zarządzanie etapowe, zarządzanie przez wyjątki, koncentracja na produktach, dostosowanie do środowiska.

Korzyści z zarządzania projektami

Osiąganie celów biznesowych

Cele są kluczowe dla każdej organizacji. Bez nich zespoły nie wiedzą co robić i brakuje im motywacji. Bez nich organizacje stoją w miejscu. Bardzo istotne jest, aby każdy dokładnie rozumiał, jaki jest cel danego projektu. Realizacja celów może odbywać się przy pomocy projektu, programu projektów czy nawet szerokiego portfolio projektów. Umiejętne zarządzanie projektami pozwala na skoordynowanie działań w taki sposób, aby upewnić się, że cele projektu, a zatem i biznesowe zostaną osiągnięte. Cele są również najlepszym miernikiem sukcesu po zakończeniu projektu.

Większa przewidywalność

Wykorzystywanie odpowiednich narzędzi do planowania, kontrolowania i realizowania zadań w ramach projektu pozwala na odpowiednio wczesne zaplanowanie niezbędnych zasobów, a w efekcie na realizację projektów w sposób terminowy i w ramach założonego budżetu.

Zwiększone szanse powodzenia projektu

Skorzystanie z gotowej, ustrukturyzowanej metodyki zarządzania projektami daje pewność, że pomyśleliśmy o każdym istotnym aspekcie. Posiadamy plan i jesteśmy gotowi na różne scenariusze rozwoju. Umiejętne zarządzanie projektami to również efektywne zarządzanie. Zamiast tworzyć wszystko na bieżąco, co, kiedy i kto ma zrobić, przed rozpoczęciem projektu wszyscy członkowie znają swoje zadania i terminy ich realizacji. Nie tylko eliminuje to nieporozumienia, ale także efektywnie wykorzystuje zasoby organizacji. Dobra komunikacja i organizacja to kamień milowy do sukcesu każdego projektu.

Przygotowanie na ryzyko

Metodyki zarządzania projektami zakładają odpowiednią identyfikację i udokumentowanie ryzyka, na które narażony jest dany projekt. Wykorzystuje się do tego np. plan zarządzania ryzykiem i rejestr ryzyka. Opracowanie odpowiedniej strategii pozwala zespołom projektowym na szybkie i skuteczniejsze reagowanie na zaistniałe problemy.

Zarządzanie ograniczeniami

Oszacowanie kosztów, ustalenie budżetu, zaplanowanie niezbędnych zasobów ludzkich, zarządzanie jakością, określenie ryzyka oraz identyfikacja interesariuszy i ich zaangażowania umożliwiają spojrzenie na projekt z szerszej perspektywy. Project Manager, poprzez całościowe podejście, jest w stanie określić ograniczenia i odpowiednio nimi zarządzać.

Spełnianie oczekiwań interesariuszy

Określenie interesariuszy projektu oraz udokumentowanie istotnych informacji na temat ich zaangażowania, interesów i potencjalnego wpływu na sukces pozwala na odpowiednie zarządzanie relacjami i koncentrowanie się na zaspokajaniu w pierwszej kolejności oczekiwań najbardziej wpływowych interesariuszy.

Źle zarządzane projekty

Brak organizacji i konsekwencji działania w zarządzaniu projektami może mieć negatywne skutki dla organizacji. Źle zarządzanie projekty to:

 • Ominięte terminy
 • Przekroczone koszty
 • Niska jakość
 • Konieczność kilkukrotnego wykonywania pewnych czynności
 • Niekontrolowany rozrost projektu
 • Brak realizacji założonych celów
Blog dla dealerów samochodowych

Udostępnij post:

Facebook
LinkedIn

Obserwuj nas:

OFERTA

Poznaj obszary współpracy

ZARZĄDZANIE
ORGANIZACJĄ

ZARZĄDZANIE
ORGANIZACJĄ

PROGRAMY ROZWOJOWE
I WDROŻENIOWE

BUDOWA
GRUP DEALERSKICH

PROGRAMY
SUKCESYJNE

PLATFORMA
"ZNAJDŹ MENEDŻERA"

BUSINESS DRIVE
SOLUTION

Formularz zapytania