Interim Management Solution - Rozwiązania zarządcze dla branży motoryzacyjnej

3 rodzaje strategii, które musisz znać, by osiągnąć przewagę konkurencyjną

Czym jest strategia? Strategia jest drogowskazem dla organizacji. Uświadamia, w którym kierunku zmierza firma. Wytycza kierunek dla działań operacyjnych. Można powiedzieć, że jest rozszerzoną osobowością organizacji. Rozszerzoną, ponieważ pokazuje, czym organizacja chce stać się w przyszłości. Zastanawiając się nad strategią z bardziej technicznego punktu widzenia,...

Dealer Przyszłości

Nowo powstały oddział lub połączone organizacje wymagają profesjonalnego zarządzania od samego początku ich istnienia. Menedżerowie IMS zarządzają zmianą z wykorzystaniem autorskiej koncepcji Dealer Przyszłości.

STRATEGIA

LUDZIE

PROCESY

NARZĘDZIA

PROCESY

NARZĘDZIA

FINANSE

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

3 rodzaje strategii, które musisz znać, by osiągnąć przewagę konkurencyjną

Czym jest strategia?

Strategia jest drogowskazem dla organizacji. Uświadamia, w którym kierunku zmierza firma. Wytycza kierunek dla działań operacyjnych. Można powiedzieć, że jest rozszerzoną osobowością organizacji. Rozszerzoną, ponieważ pokazuje, czym organizacja chce stać się w przyszłości.

Zastanawiając się nad strategią z bardziej technicznego punktu widzenia, można zauważyć, że pod tym pojęciem kryje się kilka kluczowych aspektów z dziedziny zarządzania. Najogólniej mówiąc strategia jest zbiorem określonych celów, sposobów ich realizacji oraz mierników pozwalających na określenie skuteczności ich wykonania.

Strategia musi odpowiadać na trzy kluczowe pytania:

 • Dokąd zmierzamy?
 • Jak tam dotrzemy?
 • Skąd będziemy wiedzieć, że dotarliśmy tam, dokąd zmierzaliśmy?


Jakie są typy strategii?

Nauka o zarządzaniu wyróżnia wiele podejść do strategii. Philip Kotler na przykład uzależnia strategię organizacji od oferowanej jakości i ceny produktu lub usługi. Ansoff z kolei wychodzi z założenia, że strategia to plan rozwoju, a firmy muszą kształtować swoją przyszłość poprzez wprowadzanie nowych produktów bądź podbijanie nowych rynków.

Aczkolwiek, prawdziwym kanonem ludzi biznesu stało się podejście do strategii w rozumieniu Michael’a Portera. Słowo strategia pochodzi od dwóch greckich słów „stratós” czyli „armia” oraz „ágein” czyli „dowodzić”. „Strategós” to przewodzenie armii, budowanie koncepcji walki i likwidowanie przeciwnika. Do wojny w swoim podejściu do strategii nawiązuje M. Porter.

W przełomowej książce „Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” określił on, że strategia jest pozycją firmy na rynku wobec odbiorców i konkurentów. Jako, że konkurowanie jest tożsame z prowadzeniem wojny i wygrywaniem bitew, strategia wskazuje na sposób, w jaki organizacja będzie „eliminowała” swoją konkurencję.

Sektor jako punkt wyjścia do strategii

M. Porter sugeruje, aby punktem startowym do określenia strategii konkurencji była analiza otoczenia branży, w której znajduje się dana organizacja. Sama strategia powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby radzić sobie z naciskami otoczenia i zapewniać trwałą przewagę na rynku. Dlatego niemożliwe jest obranie skutecznej strategii bez wzięcia pod uwagę uwarunkowań zewnętrznych dla firmy.

Aby dobrze obrać cele, sposób ich realizacji oraz mierniki, należy przeanalizować otoczenie, w którym funkcjonuje dana firma. Kluczowymi kwestiami, które trzeba rozważyć są:

 • aktualny i potencjalny wzrost danego rynku
 • aktualny i potencjalny zasięg geograficzny branży
 • kluczowe czynniki sukcesu w danej branży
 • doświadczenie w branży
 • aktualna i potencjalna atrakcyjność sektora
 • natężenie konkurencji i podejście konkurencji do strategii

Do analizy branży wykorzystuje się analizę 5 sił Portera. To inaczej ocena atrakcyjności sektora. Pozwala na określenie, czy opłaca się inwestować w daną branże, rozpoznanie pozycji danej firmy w sektorze i późniejsze określenie działań broniących tej pozycji.

5 sił Portera to:

 • groźba pojawienia się nowych klientów
 • siła oddziaływania nabywców
 • siła oddziaływania dostawców
 • siła oddziaływania produktów/usług substytucyjnych
 • poziom rywalizacji wewnątrz sektora

Temat powyższej analizy jest dosyć skomplikowany i czasochłonny, dlatego omówimy go dokładnie w innym wpisie.

Strategia osiągania przewagi konkurencyjnej

“Strategy 101 is about choices: You can’t be all things to all people.”

Michael Porter

Michael Porter podkreśla, że nie można być wszystkim dla wszystkich. Strategia jest sztuką wyboru. Dlatego istotne jest jej prawidłowe określenie i realizacja.

M. Porter wyróżnił trzy główne rodzaje strategii jako pozycji firmy na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Są to:

 • Strategia przywództwa kosztowego
 • Strategia zróżnicowania
 • Strategia koncentracji (koncentracji na kosztach lub na zróżnicowaniu)

Podstawowym narzędziem do identyfikacji rodzaju strategii jest macierz. Wskazuje ona na cztery pola, które określają wybrany rodzaj strategii. Zależy on od zasięgu konkurencji (czy dana firma działa w całej branży, a może tylko w niszy) oraz tego, czy jest liderem kosztowym, czy raczej jest zorientowana na zróżnicowanie swojej oferty względem konkurencji.

MACIERZ PORTERA 1024x768 (1)
Opracowanie własne na podstawie Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, M. Porter

1. Strategia przywództwa kosztowego

Strategia lidera kosztowego to nic innego jak umiejętność minimalizacji kosztów, która zapewnia przewagę organizacji nad innymi firmami. Niski koszt produkcji pozwala firmie eliminować konkurencję, która przy tak niskich cenach nie byłaby w stanie generować wystarczających zysków.

Jak wynika z macierzy Portera, firmy, które są liderami kosztowymi, zazwyczaj funkcjonują w wielu segmentach danej branży, a nawet w całej branży. Oznacza to, że zasięg konkurencji jest bardzo duży, a jej siła wysoka. Dlatego bardzo często firmy realizujące ten rodzaj strategii posiadają już ugruntowaną pozycję i bardzo duży udział w rynku.

Przywództwo kosztowe sugerowałoby, że trzeba wszystkie koszty ograniczać do minimum. Nic bardziej mylnego. Cały czas istotne są jakość, obsługa klienta czy bezpieczeństwo. Są to kluczowe elementy każdego udanego biznesu. Przywództwo kosztowe wynika natomiast z kompetencji organizacji do ograniczania kosztów w innych aspektach.

Jakie zasoby pozwalają na realizację strategii przewagi kosztowej?

Przewaga kosztowa może być efektem wielu różnych działań:

 • agresywnego inwestowania w technologię
 • doświadczenia w branży
 • ścisłej kontroli kosztów bieżących, całkowitych, jednostkowych
 • unikania klientów o marginalnym znaczeniu
 • minimalizacji wydatków na B+R
 • dostępu do atrakcyjnych cen surowców, półproduktów, wyrobów gotowych
 • dostępu do taniej siły roboczej
 • osiąganych korzyści skali

Przykłady firm stosujących przywództwo kosztowe:

 • Ryanair
 • McDonalds
 • Biedronka
 • Ikea
 • Amazon

2. Strategia zróżnicowania

Strategia różnicowania to ten rodzaj strategii konkurencji, w którym firma dąży do różnicowania swoich produktów lub usług względem konkurencji. Jej celem jest bycie unikatowym, jedynym w swoim rodzaju. Dlatego produkty zazwyczaj różnią się od konkurencji pod względem funkcjonalności, wydajności, kreatywności i skuteczności marketingu czy oferują wyjątkową jakość obsługi posprzedażowej. Wyróżnianie się pozwala firmie oferować produkty lub usługi po wyższych cenach z większą marżą.

Takie produkty zdecydowanie lepiej budują lojalność wśród klientów niż produkty od liderów kosztowych. Tutaj liczy się jakość i zróżnicowanie, a nie najniższa cena.

Jakie zasoby pozwalają na realizację strategii zróżnicowania?

 • unikalne wzornictwo lub funkcjonalność – minimalistyczne podejście w samochodach elektrycznych Tesla
 • wyjątkowe doświadczenie klienta – zakup urządzeń Apple od momentu wejścia do sklepu do wyjęcia ich z pięknego pudełka w domu jest wyróżniającym się doświadczeniem
 • posiadane patenty i własność intelektualna
 • dostęp do zaawansowanych technologii
 • pozycjonowanie marki w stosunku do konkurentów – na przykład rowery Trek postrzegane są jako top-of-the-top wśród fanów kolarstwa, podczas gdy realne różnice pomiędzy markami są często minimalne
 • wysoka jakość obsługi klienta, czas dostawy, serwis i gwarancja, reklamacje

Przykłady firm stosujących strategię zróżnicowania

 • Apple
 • Tesla
 • LEGO
 • Nespresso
 • Harley-Davidson

3. Strategia koncentracji

Strategia koncentracji zakłada zorientowanie na wybrany rynek regionalny bądź na niszę rynkową. Firma, podobnie jak w poprzednich dwóch rodzajach strategii, wykorzystuje koncentrację na kosztach lub na zróżnicowaniu, ale zasięg konkurencji nie jest tak szeroki.

Koncentracja na niszy rynkowej często pozwala firmie na samodzielne działanie w danym segmencie rynku. Dlatego obrana strategia powinna skupiać się na jak najlepszym zaspokajaniu potrzeb odbiorców tego segmentu. Dzięki temu firma może zbudować silną lojalność klientów. A to okazuje się pomocne w przypadku ewentualnego pojawienia się nowych konkurentów.

Blog dla dealerów samochodowych

Udostępnij post:

Facebook
LinkedIn

Obserwuj nas:

OFERTA

Poznaj obszary współpracy

ZARZĄDZANIE
ORGANIZACJĄ

ZARZĄDZANIE
ORGANIZACJĄ

PROGRAMY ROZWOJOWE
I WDROŻENIOWE

BUDOWA
GRUP DEALERSKICH

PROGRAMY
SUKCESYJNE

PLATFORMA
"ZNAJDŹ MENEDŻERA"

BUSINESS DRIVE
SOLUTION

Formularz zapytania